25 Submit Button Đẹp Cho Website

25 Submit Button Đẹp Cho Website


Ngày 26 Tháng 8 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ về submit button đẹp và sáng tạo được thiết kế bằng HTML, CSS và Javascript dành cho form ở trong trang web nhé!

Cách Tạo Submit Button

Cách Tạo Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button Loader by Chantal (@chantallexandra) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Button Submit Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit button by Claudio Scotto (@claudiosc8) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Submit Button CSS

Submit Button CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button by Andreas Storm (@avstorm) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Animation Cho Submit Button Bằng Anime.js

Hiệu Ứng Animation Cho Submit Button Bằng Anime.js

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button (Anime.js) by Andrew Millen (@andrewmillen) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML5 Submit Button Action

HTML5 Submit Button Action

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button by Tamino Martinius (@Zaku) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML5 Submit Button Shadow

HTML5 Submit Button Shadow

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Shadow by Sebastian (@seme332) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Submit Button

Hiệu Ứng Hover Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Submit Button by Zach Cole (@zachacole) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Button Onclick Submit Form

Cách Tạo Button Onclick Submit Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button by Dronca Raul (@rauldronca) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Cho Submit Button

Hiệu Ứng Cho Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Shine by Andreas Storm (@avstorm) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Submit Button Jquery

Submit Button Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button with Loading Effect by Gabriel Soares (@gabrielsxp) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Animated Submit Button

Animated Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Submit Button by Matt Rothenberg (@mattrothenberg) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Button Submit Loading Animation

Button Submit Loading Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Loading Animation by Jøshüå Wård (@joshuaward) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Button Submit Với SVG

Button Submit Với SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Interaction by Dhanish (@dhanishgajjar) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Submit Button CSS Animation

Submit Button CSS Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Drone Delivery Submit CSS Animation by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Animated Submit Button HTML

Animated Submit Button HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated 2 states Submit Buttons by Nour Saud (@nourabusoud) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Submit Button Với Icon

Submit Button Với Icon

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Arrowed CSS by Krar (@Krar) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Submit Gradient Border Button

Submit Gradient Border Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Button with Ring Indicator by Cole McCombs (@mccombsc) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hover Submit Button Javascript

Hover Submit Button Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1479 - Button by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tạo Jquery Submit Button

Jquery Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button with Spinner and Success Check by drixta (@drixta) on CodePen.

Nguồn

Tạo Button Submit Với Progress Bar

Tạo Button Submit Với Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Submit With Progress Bar 01 by Michael Lewis (@Fr0znpixl) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Submit Button

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blop Buttons by punit chawla (@punitweb) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Submit Button HTML5

Cách Tạo Submit Button HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Animation by Gavin Dinubilo (@Gavino) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Submit Button Hover Animation

CSS Submit Button Hover Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit button (arrow appears) by Tiago Alexandre Lopes (@TiagoLopes) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Form Submit Button

Cách Tạo Form Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Submit Button by Mikael Ainalem (@ainalem) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Input Submit Button

Input Submit Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Fun Submit Button! by Matthew Greenberg (@mattgreenberg) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những submit button hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge