25 Ví Dụ  Testimonial Đẹp Cho Website (Phần 2)

25 Ví Dụ Testimonial Đẹp Cho Website (Phần 2)


Ngày 5 Tháng 9 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu những testimonial đẹp cho trang web được tạo bằng HTML, CSS nhé!

Những Testimonial Đẹp Cho Trang Web (Phần 2)

Nếu bạn muốn xem lại phần 1 thì tham khảo ở đây nhé!

Thiết Kế Owl Carousel 2 Testimonial Slider

Owl Carousel 2 Testimonial Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Owl Carousel 2 Testimonial Slider by shamim khan (@shamim539) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Testimonial Slider

Responsive Testimonial Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Testimonial Slider v1.0 by David Klotz (@dkdesign) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế JavaScript Testimonials Carousel

JavaScript Testimonials Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Vanilla JavaScript Carousel by Forbes Gray (@forbesg) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Testimonial Slider Javascript

Testimonial Slider Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Carousel with reversed easing curve by Michelle Barker (@michellebarker) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Testimonial Card HTML CSS

Testimonial Card HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure HTML/CSS Slider + Circular SVG Progress Bar by Brandon McConnell (@brandonmcconnell) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Testimonial HTML CSS

Testimonial HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1533 - Testimonial Card by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flex Slider Testimonial Themes

Flex Slider Testimonial Themes

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flex Slider Testimonial Themes by Jeremy Hawes (@jhawes) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Testimonial Card Với Hình Ảnh

Testimonial Card Với Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1139 - Testimonial card with image by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Testimonial CSS3

Testimonial CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Testimonial by Aashima (@Aashima) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Pure CSS Testimonial

Pure CSS Testimonial

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Client Review by Aashima (@Aashima) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Testimonial Card với Profile Image

Testimonial Card với Profile Image

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1157 - Testimonial card with profile image by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Client Testimonial HTML CSS

Client Testimonial HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Client Testimonial by Maciej Leszczyński (@asistapl) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Client Testimonial Card HTML CSS

Client Testimonial Card HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1197 - Testimonial with side profile image by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Testimonials Box Javascript

Testimonials Box Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #023 - Testimonials Box by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Testimonial Slider HTML5 CSS3

Testimonial Slider HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Testimonial (Client-Review) by Aashima (@Aashima) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Interactive Testimonials Section

Interactive Testimonials Section

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Interactive testimonials section by Tomas Liashuk (@mycarrera) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Testimonial UI Với TailwindCSS Và AlpineJS

Testimonial UI Với TailwindCSS Và AlpineJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Testimonial UI with TailwindCSS and AlpineJS by Mithicher (@mithicher) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Testimonial Jquery

Hiệu Ứng Hover Testimonial Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1314 - Testimonial by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Animated Testimonial Jquery

Animated Testimonial Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen animated testimonial by Yatin Gondha (@yatingondha) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Testimonial HTML5

Testimonial HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Testimonial by Aashima (@Aashima) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những testimonials hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!