37 Table HTML Cho Phát Triển Website

37 Table HTML Cho Phát Triển Website


Ngày 4 Tháng 9 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu những thiết kế table responsive cho trang web bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Các Ví Dụ Table HTML CSS Cho Website

Nếu bạn muốn tham khảo về bảng trong HTML thì có thể truy cập ở đây nhé!

Thiết Kế Table Responsive HTML CSS

Table Responsive HTML CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen <Table> Responsive by Pablo García (@heypablete) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Responsive Table Layout

CSS Responsive Table Layout

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen CSS Responsive Table Layout by Luke Peters (@lukepeters) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Table Đẹp

CSS Table Đẹp

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Tables using LI by Faiz Ahmed (@faaezahmd) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Table Bootstrap

Responsive Table Bootstrap

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive tables that stack on mobile Bootstrap 4 - no horizontal scroll by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế HTML Table CSS

HTML Table CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table by Geoff Yuen (@geoffyuen) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Table HTML5

Table HTML5

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table by Iván Villamil (@ivillamil) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Table CSS Template

Table CSS Template

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table by Alico (@alico) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Table Responsive

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table HTML and CSS Only by Flor Antara (@florantara) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Responsive Table

Material Design Responsive Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Material Design - Responsive Table by Sergey Kupletsky (@zavoloklom) on CodePen.

Nguồn

Cách Thiết Lập Style HTML Table

Style HTML Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen MODERN TABLE CSS (FLAT DESIGN) from Comment Redirect Team by Vikas Chauhan (@vikasChauhan) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Table trong HTML

Cách Tạo Table trong HTML

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen HTML Table & CSS Table by Ahmad Awais ⚡️ (@ahmadawais) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Table Javascript

Responsive Table Javascript

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen A responsive table by Joke Gysen (@keukenrolletje) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Table Flexbox CSS

Responsive Table Flexbox CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table Using Flexbox by Matt Nordstrom (@nordstromdesign) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML5 CSS3 Table

HTML5 CSS3 Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen CSS table by Andrew Lohman (@ajlohman) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML5 Responsive Table

HTML5 Responsive Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table HTML5/CSS by Samuel Vatier (@Barbasam) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Fixed Table Header

Fixed Table Header

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Fixed table header by Nikhil Krishnan (@nikhil8krishnan) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Data Table

Responsive Data Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Data Table by alassetter (@alassetter) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Table Đẹp Bằng HTML CSS

Responsive Table Đẹp Bằng HTML CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen A responsive table by Aurer (@aurer) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Table Với Rowspan First Child Style

Table Với Rowspan First Child Style

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen table with rowspan first child style by Hauke Schultz (@HaukeSchultz) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Và Accessible Data Table

Responsive Và Accessible Data Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive & Accessible Data Table by Charlie Cathcart (@pixelchar) on CodePen.

Nguồn

Sortable Table

Sortable Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Sortable Tabular Data by Jake's Tuts (@jakestuts) on CodePen.

Nguồn

Simple Responsive Table in CSS

Simple Responsive Table in CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple Responsive Table in CSS by Matt Smith (@AllThingsSmitty) on CodePen.

Nguồn

Responsive Table Demo

Responsive Table Demo

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Table Demo by CSS-Tricks (@css-tricks) on CodePen.

Nguồn

Fade and Blur on Hover Data Table

Fade and Blur on Hover Data Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Fade and Blur on Hover Data Table by Jack Rugile (@jackrugile) on CodePen.

Nguồn

Horizontal scrolling table

Horizontal scrolling table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Horizontal scrolling table with Fixed first column by Paul O'Brien (@paulobrien) on CodePen.

Nguồn

Responsive table HTML

Responsive table HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responstable 2.0: a responsive table solution by Jordy van Raaij (@jordyvanraaij) on CodePen.

Nguồn

Responsive Table with DataTables

Responsive Table with DataTables

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Table with DataTables by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

Nguồn

Sticky Table Headers

Sticky Table Headers

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Sticky Table Headers by position: sticky; by Wolf Wortmann (@wortmann) on CodePen.

Nguồn

Responsive Bootstrap Card Table

Responsive Bootstrap Card Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Bootstrap Card Table by Matt Rothenberg (@mattrothenberg) on CodePen.

Nguồn

Vue JS Table

Vue JS Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Vue JS | Dynamic editable table ( with add, remove and editing row and cell ) by Andrea Pizzigalli (@Pizzi) on CodePen.

Nguồn

CSS only Responsive Tables

CSS only Responsive Tables

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS only Responsive Tables by David Bushell (@dbushell) on CodePen.

Nguồn

Fluid Responsive Table

Fluid Responsive Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen A Better Fluid Responsive Table by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

Nguồn

Responsive table with json data

Responsive table with json data

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive table with json data. by Moncho Varela (@nakome) on CodePen.

Nguồn

HTML Table Style

HTML Table Style

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Untitled by Phelipe M Peres (@phemestre) on CodePen.

Nguồn

Responsive Tables With Grid Layout

Responsive Tables With Grid Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Tables: Grid Layout by Tommy Hodgins (@tomhodgins) on CodePen.

Nguồn

Light Javascript Table Filter

Light Javascript Table Filter

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Light Javascript Table Filter by Philipp Unger (@philipp-unger) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những table responsive hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!