Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
20 Table Responvise Đẹp HTML CSS Javascript Cho Trang Web

20 Table Responvise Đẹp HTML CSS Javascript Cho Trang Web


Ngày 4 Tháng 9 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu những thiết kế table responsive cho trang web bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Các Ví Dụ Table HTML CSS Cho Website

Nếu bạn muốn tham khảo về bảng trong HTML thì có thể truy cập ở đây nhé!

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu file là Pug thì bạn có thể chuyển sang HTML ở đây nhé : Pug to HTML. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Thiết Kế Table Responsive HTML CSS

Table Responsive HTML CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen <Table> Responsive by Pablo García (@heypablete) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Responsive Table Layout

CSS Responsive Table Layout

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen CSS Responsive Table Layout by Luke Peters (@lukepeters) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Table Đẹp

CSS Table Đẹp

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Tables using LI by Faiz Ahmed (@faaezahmd) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Table Bootstrap

Responsive Table Bootstrap

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive tables that stack on mobile Bootstrap 4 - no horizontal scroll by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế HTML Table CSS

HTML Table CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table by Geoff Yuen (@geoffyuen) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Table HTML5

Table HTML5

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table by Iván Villamil (@ivillamil) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Table CSS Template

Table CSS Template

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table by Alico (@alico) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Table Responsive

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table HTML and CSS Only by Flor Antara (@florantara) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Responsive Table

Material Design Responsive Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Material Design - Responsive Table by Sergey Kupletsky (@zavoloklom) on CodePen.

Nguồn

Cách Thiết Lập Style HTML Table

Style HTML Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen MODERN TABLE CSS (FLAT DESIGN) from Comment Redirect Team by Vikas Chauhan (@vikasChauhan) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Table trong HTML

Cách Tạo Table trong HTML

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen HTML Table & CSS Table by Ahmad Awais ⚡️ (@ahmadawais) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Table Javascript

Responsive Table Javascript

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen A responsive table by Joke Gysen (@keukenrolletje) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Table Flexbox CSS

Responsive Table Flexbox CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table Using Flexbox by Matt Nordstrom (@nordstromdesign) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML5 CSS3 Table

HTML5 CSS3 Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen CSS table by Andrew Lohman (@ajlohman) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML5 Responsive Table

HTML5 Responsive Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive Table HTML5/CSS by Samuel Vatier (@Barbasam) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Fixed Table Header

Fixed Table Header

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Fixed table header by Nikhil Krishnan (@nikhil8krishnan) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Data Table

Responsive Data Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Data Table by alassetter (@alassetter) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Table Đẹp Bằng HTML CSS

Responsive Table Đẹp Bằng HTML CSS

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen A responsive table by Aurer (@aurer) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Table Với Rowspan First Child Style

Table Với Rowspan First Child Style

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen table with rowspan first child style by Hauke Schultz (@HaukeSchultz) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Và Accessible Data Table

Responsive Và Accessible Data Table

Bạn hãy chuyển sang chế độ 0.5x và 0.25x để thấy bảng rõ hơn nhé!

See the Pen Responsive & Accessible Data Table by Charlie Cathcart (@pixelchar) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những table responsive hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

author image

Mình là Thái Viết Nhật. Mình có ước mơ là có thể làm các bài giảng miễn phí và chia sẻ những bài viết, công cụ hữu ích dành cho thiết kế, phát triển website.

Mong bạn ủng hộ trang web để mình có thêm kinh phí phát triển và viết thêm nhiều bài về lập trình web hơn nữa nha. Xin chân thành cảm ơn.