19 Bảng Màu CSS Javascript Đẹp Cho Website 2021

19 Bảng Màu CSS Javascript Đẹp Cho Website 2021


Ngày 4 Tháng 9 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu những thiết kế color palette cho trang web bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Những Thiết Kế Color Palette Đẹp Cho Trang Web

Flat UI Color Palette

Flat UI Color Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Flat UI Colors by ilseum (@ilseum) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Color Design Palette

Color Design Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color Inspiration by Chris (@devi8) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flattastic Pro Color Palette

Flattastic Pro Color Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Flattastic Pro Color Palette by Marcos Rodrigues (@rodriguesmarcos) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flat Color Palette Javascript

Flat Color Palette Javascript

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Simple Flat Colour Selector (Clipboard, various formats) by Captain Anonymous (@anon) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Color Palette Design

Color Palette Design

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color Palette by Dorijan Covran (@chorijan) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Color Picker

Material Color Picker

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Material Color Picker by Corey Megown (@cmegown) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Color Palette CSS

Color Palette CSS

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color Palette - Flexbox Fridays 2 by Lincoln Loop (@lincolnloop) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Color Palette HTML5 CSS3

Color Palette HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color palette by Aurora (@auareyou) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Spring Color Palette

Spring Color Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Spring Color Palette by Stacy (@stacy) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Neumorphic Color Palettes

Neumorphic Color Palettes

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Neumorphic Color Palette (With Sound) by Aniket Kudale (@aniketkudale) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS3 Color Pattern

CSS3 Color Pattern

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color Palette by Marco Biedermann (@marcobiedermann) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Material Design Palette

Material Design Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Palette by Addy Osmani (@addyosmani) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo UI Color Palette

UI Color Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen buAdF by Dan Underwood (@Blue-82) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Jquery Color Palette

Jquery Color Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen color palette by Philipp (@phbo) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Color Palette Generator

Color Palette Generator

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color Palette Generator by ⚡️Vikram⚡️ (@vikramcodes) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Javascript Color Palette

Javascript Color Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color palette by Jeremy Karlsson (@enjikaka) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Color Palette Đẹp Cho Website

Color Palette Đẹp Cho Website

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen Color Palette by Praveen Kumar Gorakala (@onlyveen) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Grid Color Palette

CSS Grid Color Palette

Kết quả bạn xem ở bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid: Color Palette by Olivia Ng (@oliviale) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những color palette hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!