27 Thiết Kế Material Design Đẹp Cho Trang Web

27 Thiết Kế Material Design Đẹp Cho Trang Web


Ngày 24 Tháng 9 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm những thiết kế material design đẹp bằng HTML, CSS, Javascript cho thiết kế và phát triển website nha.

Các Ví Dụ Material Design

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu file là Pug thì bạn có thể chuyển sang HTML ở đây nhé : Pug to HTML. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Cách Tạo Material Design Card

Material Design Card

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Article Tiles by Max Kurapov (@mkurapov) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Tab

Material Design Tab

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Tabs Modal by Andy Tran (@andytran) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Material Design Input

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Compact Login Animation by Yusuf Bakır (@yusufbkr) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Cho Card UI

Material Design Cho Card UI

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Recipe Card by Max (@iMax723) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Cho Checkbox Và Radio Input

Material Design Cho Checkbox Và Radio Input

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Inspired Checkboxes and Radio Groups by Buddy Reno (@BuddyLReno) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng Material Design Cho Card CSS

Material Design Cho Card CSS

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Client Testimonial by Maciej Leszczyński (@asistapl) on CodePen.

Nguồn

Tạo Material Card UI Bằng HTML CSS

Material Card UI Bằng HTML CSS

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen News Cards - CSS only by Aleksandar Čugurović (@choogoor) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Animation Cho Icon

Material Design Animation Cho Icon

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Expanding Card | Material Design by Joe Harry (@woodwoerk) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng Input Material Design

Input Material Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Nice, compliant input boxes by Andrew Tunnecliffe (@atunnecliffe) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Material Design Radio Button CSS

Material Design Radio Button CSS

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design radio button (CSS only) by Bazyli Cyran (@sajran) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Form Material Design CSS

Form Material Design CSS

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Full CSS Material design form by DEMODE Alexandre (@Alex-D) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Material Design Shadow

Material Design Shadow

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Box Shadows by Samuel Thornton (@sdthornton) on CodePen.

Nguồn

Giao Diện Material Design Menu

 Material Design Menu

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen #1 Burger Menu inspired by Material Design by Victor Freire (@victorfreire) on CodePen.

Nguồn

Tạo Animation Material Design Cho Đường Dẫn

Animation Material Design Cho Đường Dẫn

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material design transition by David Marland (@djmarland) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Material Design Dropdown CSS

Material Design Dropdown CSS

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design CSS Only Dropdown Menu by Ben Mildren (@mildrenben) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Navigation

 Material Design Navigation

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material design navigation by Lewi Hussey (@Lewitje) on CodePen.

Nguồn

Giao Diện Material Design Form Đăng Ký

 Material Design Form Đăng Ký

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material design sign up form by KovJonas (@KovJonas) on CodePen.

Nguồn

Tạo Material Design Button

Material Design Button

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Materialize Button by g3offrey (@legeoffrey) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng Công Cụ Chọn Màu Theo Kiểu Material Design

Công Cụ Chọn Màu Theo Kiểu Material Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Color Scale by Yusuf Bakır (@yusufbkr) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Timeline Theo Material Design

Responsive Timeline Theo Material Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Material Design Timeline by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Tạo Popup Bằng Material Design Popup

Material Design Popup

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Popup by Patrick Stillhart (@arcs) on CodePen.

Nguồn

Tạo Material Design Component

 Material Design Component

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Chips by Morten Sørensen (@moso) on CodePen.

Nguồn

Giao Diện Material Design UI Cho Audio Player

Material Design UI Cho Audio Player

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design UI Audio Player by Michael Zhigulin (@michael-zhigulin) on CodePen.

Nguồn

Tạo Card Theo Kiểu Material Design

Card Theo Kiểu Material Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Cards by Vince Brown (@vincebrown) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Upload File Theo Google Material Design

 Upload File Theo Google Material Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Google Material Design Input File by Josantonius (@Josantonius) on CodePen.

Nguồn

Tạo Blockquote Material CSS

Blockquote Material CSS

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Blockquote by Michael Mammoliti (@MichaelMammoliti) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Chuyển Động Card Theo Material Design

Hiệu Ứng Chuyển Động Card Theo Material Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design - Transformation by Erik Hellman (@ehellman) on CodePen.

Nguồn

Google Material Design Input Boxes

Google Material Design Input Boxes

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Google Material Design Input Boxes by Chris Sev (@chris__sev) on CodePen.

Nguồn

Material Design navigation bar

Material Design navigation bar

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design - Sidebar (Profile menu) by Sergey Kupletsky (@zavoloklom) on CodePen.

Nguồn

Material Design Hamburger

Material Design Hamburger

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Hamburger by Chris Draycott-Wheatley (@chrisdwheatley) on CodePen.

Nguồn

Material Login Form

Material Login Form

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Login Form by Andy Tran (@andytran) on CodePen.

Nguồn

Material design buttons

Material design buttons

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material design buttons by Michaela (@Fischaela) on CodePen.

Nguồn

Responsive Modal Design

Responsive Modal Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Modal Design by Ettrics (@ettrics) on CodePen.

Nguồn

Google Material Design

Google Material Design

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Google Material Design by Ray Ch (@iraycd) on CodePen.

Nguồn

Material select box

Material select box

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design <select> element, css only by Victor Meyer (@pudgereyem) on CodePen.

Nguồn

Material design card css

Material design card css

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material VCard by Rian Ariona (@ariona) on CodePen.

Nguồn

Material Registration Form

Material Registration Form

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Registration Form - Pure CSS Material Components by Bence Szabo (@finnhvman) on CodePen.

Nguồn

Material Design CSS Only Tabs

Material Design CSS Only Tabs

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Material Design CSS Only Tabs by Ben Mildren (@mildrenben) on CodePen.

Nguồn

Material login form template

Material login form template

Kết quả bạn xem hình ảnh bên dưới nhé!

See the Pen Concept Material Login Form by İbrahim ÖZTÜRK (@ibrahimozturkme) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những thiết kế material design đẹp và hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!