Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
17 Timeline CSS Javascript  Đẹp Cho Trang Web

17 Timeline CSS Javascript Đẹp Cho Trang Web


Ngày 9 Tháng 9 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu những thiết kế timeline cho trang web bằng HTML, CSS, Javascript nhé!

Nếu bạn muốn xem lại phần 1 thì tham khảo ở đây nhé!

Các Ví Dụ Về Timeline

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu file là Pug thì bạn có thể chuyển sang HTML ở đây nhé : Pug to HTML. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Thiết Kế Responsive Timeline HTML CSS

Responsive Timeline HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Timeline by Bruno Rodrigues (@itbruno) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Timeline Template CSS3

Timeline Template CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Timeline by Peiwen Lu (@P233) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Timeline Đẹp Cho Website

Timeline Đẹp Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Timeline by Captain Anonymous (@anon) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Timeline Javascript

Timeline Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive history timeline by Dejan Babić (@microfront) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Jquery Timeline

Jquery Timeline

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Timeline by Basile Therer (@flursh) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Responsive Timeline

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Timeline by Krishna Babu (@krishnab) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Timeline CSS

Thiết Kế Timeline CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen YGC V2 Timeline by Yago Gonzalez (@ygc) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML CSS Timeline

HTML CSS Timeline

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Timeline scribble by Michaela (@Fischaela) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Timeline CSS Horizontal

Timeline CSS Horizontal

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Timeline by Kelsey Santangelo (@ksantangelo) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Timeline Jquey HTML5

Timeline Jquey HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Animated Timeline Scroller by Jean-Marc Goepfert (@jm) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Vertical Timline Javascript

Vertical Timline Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Advanced TimeLine : HTML / CSS / JavaScript by MO7AMED EL DMRDASH (@mo7amedk7alid29) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Timeline Bootstrap

Cách Tạo Timeline Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #CodePenChallenge - <details> and <summary> by Tony Banik (@banik) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Material Timeline

Responsive Material Timeline

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Material Design Timeline by Samet Erpik (@samerpik) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Vertical Timeline HTML CSS

Responsive Vertical Timeline HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Responsive Timeline by keith.geek (@keithwyland) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Timeline Jquery Cho Trang Web

Timeline Jquery Cho Trang Web

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Nested & Color Coded Interactive Timeline by Kent Chang (@kentchangdesign) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Vertical Timeline CSS

Responsive Vertical Timeline CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vertical Responsive Timeline by Som Nayak (@nsom) on CodePen.

Nguồn

Tạo Timeline CSS Bằng Flexbox

Timeline CSS Bằng Flexbox

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flexbox Timeline Layout by Paul Barker (@paulhbarker) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những timeline hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!