Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết

Bài Viết Trang 27 Resource

Cách Tạo Range Slider Và 16 Ví Dụ Cho Website

Ngày 23 Tháng 7 Năm 2020

Cách Tạo Range Slider Và 16 Ví Dụ Cho Website


Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn range slider là gì và các thư viện phát triển component range slider cho website...

Tiếp tục đọc

Cách Tạo Dropdown Và  15 Ví Dụ Dropdown Cho Thiết Kế Web

Ngày 20 Tháng 7 Năm 2020

Cách Tạo Dropdown Và 15 Ví Dụ Dropdown Cho Thiết Kế Web


Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một số dropdown xây dựng bằng HTML, CSS, Javascript và Bootstrap cho thiết kế web 2021...

Tiếp tục đọc

Những Profile Card Trong Thiết Kế Và Phát Triển Web 2021

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021

Những Profile Card Trong Thiết Kế Và Phát Triển Web 2021


Do đó bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những mẫu profile card đẹp cho thiết kế website trong năm 2021 nhé....

Tiếp tục đọc

25 Web Design Tools Free 2021

Ngày 17 Tháng 7 Năm 2020

25 Web Design Tools Free 2021


Do đó bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn những công cụ hữu ích trong việc thiết kế web được sử dụng phổ biến trong năm 2021...

Tiếp tục đọc

34 Skill Bar Và Progress Bar Cho Phát Triển Website

Ngày 16 Tháng 7 Năm 2020

34 Skill Bar Và Progress Bar Cho Phát Triển Website


Skill Bar thật ra nó là một thanh tiến trình với mục đích giúp bạn có thể cho người tuyển dụng hay khách hàng có cái nhìn trực quan...

Tiếp tục đọc

46 Radio Và Checkbox HTML Cho Website

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2020

46 Radio Và Checkbox HTML Cho Website


Radio Button thường được sử dụng trong form với nhiệm vụ tạo ra một hay nhiều lựa chọn giúp người dùng có thể lựa chọn những thông...

Tiếp tục đọc