Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
Ví Dụ Về Component Navbar Bootstrap 4

Ví Dụ Về Component Navbar Bootstrap 4


Ngày 10 Tháng 4 Năm 2020

Xin chào các bạn quay lại blog của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu các ví dụ về component navbar đẹp trong Bootstrap 4 . Nào hãy cũng mình tìm hiểu nhé!

Ví Dụ Về Component Navbar Bootstrap 4:

Component Navbar theo mình thấy được sử dụng khá phổ biến đặc biệt là việc điều hướng trang web, hiển thị đường dẫn, giúp người dùng nắm được các thành phần chính trong trang web... Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem snippet navbar Bootstrap 4 và để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code bên dưới nhé:

Component Navbar Thứ Nhất:

See the Pen Navbar thu 1(source from bootsnipp) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 1.

Component Navbar Thứ Hai:

See the Pen Navbar thu 2(source from bootstrapious) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 2.

Component Navbar Thứ Ba:

See the Pen Navbar thu 3(source from bootstrapious) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 3.

Component Navbar Thứ Tư:

See the Pen Navbar thu 4 (source from bootsnipp) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 4.

Component Navbar Thứ Năm:

See the Pen Navbar thu 5 (source from bootsnipp) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 5.

Component Navbar Thứ Sáu:

See the Pen Bootstrap 4.1.3 navbar and parallax by Darryl (@djdabe) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 6.

Component Navbar Thứ Bảy:

See the Pen Navbar by Garrett (@gnevin) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 7.

Component Navbar Thứ Tám:

See the Pen Animated Full screen Overlay Navigation GSAP by Jeff Bredenkamp (@jeffbredenkamp) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 8.

Component Navbar Thứ Chín:

See the Pen Bootstrap 4 Landing Page by Envato Tuts+ (@tutsplus) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 9.

Component Navbar Thứ Mười:

See the Pen One Page Layout Sample with SVG Morphing by Nunaram Hembram (@nhembram) on CodePen.

Để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x và nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Còn đây là nguồn mình sao chép: Nguồn Navbar Thứ 10.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian trong việc thiết kế giao diện Navbar trong Bootstrap 4 và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!