Những Template Admin Free Cho Website 2022

Những Template Admin Free Cho Website 2022


Ngày 9 Tháng 12 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những mẫu thiết kế admin template miễn phí để giúp người dùng có thể dễ dàng quản trị website và hỗ trợ thêm các tính năng hữu ích khác như là hiển thị thông tin, số liệu thống kê về hiệu suất, số lượng khách hàng tương tác, số lượng bài viết... về trang web nhé!

Các Mẫu Bootstrap Admin Template

Argon Dashboard

Argon Dashboard

Nguồn

Xtreme Bootstrap Admin

Xtreme Bootstrap Admin

Nguồn

Material Dashboard

Nguồn

Now UI Dashboard

Now UI Dashboard

Nguồn

Volt

Volt

Nguồn

ngx-admin

ngx-admin

Nguồn

Gentelella Admin

Gentelella Admin

Nguồn

Matrix Admin

Matrix Admin

Nguồn

PurpleAdmin Free Admin Template

PurpleAdmin Free Admin Template

Nguồn

Shards Dashboard Lite

Shards Dashboard Lite

Nguồn

AdminWrap Bootstrap Lite

AdminWrap Bootstrap Lite

Nguồn

ModularAdmin

ModularAdmin

Nguồn

Các Mẫu React Admin Template

Black Dashboard React

Black Dashboard React

Nguồn

React Dashboard Devias Kit

React Dashboard Devias Kit

Nguồn

Shards Dashboard Lite React

Shards Dashboard Lite React

Nguồn

React Reduction

React Reduction

Nguồn

Material Dashboard React

Material Dashboard React

Nguồn

ArchitectUI React Dashboard Free

ArchitectUI React Dashboard Free

Nguồn

Director Responsive Admin Template

Director Responsive Admin Template

Nguồn

React Dashboard

React Dashboard

Nguồn

Tabler React

Tabler React

Nguồn

Airframe React

Airframe React

Nguồn

Các Mẫu Vue Admin Template

Vuestic Admin

Vuestic Admin

Nguồn

SING APP VUE DASHBOARD

SING APP VUE DASHBOARD

Nguồn

Vue Light Bootstrap Dashboard

Vue Light Bootstrap Dashboard

Nguồn

Vue TypeScript Admin Template

Vue TypeScript Admin Template

Nguồn

Core UI Vue.js Admin Template

Core UI Vue.js Admin Template

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các ví dụ admin templates html5 thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Admin Templates HTML5

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các ví dụ dashboard admin html thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Dashboard Admin HTML

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn admin template hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!