Cách Để Empty Array Trong Javascript

Cách Để Empty Array Trong Javascript


Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021

Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn cách để làm empty arrray trong ngôn ngữ lập trình Javascript nha.

Các Cách Để Empty Array

Cách 1

var arr1 = [1,2,3,4,5,6];
arr1 = [];
console.log(arr1) // Kết quả []

Đây là cách chúng ta làm rỗng một mảng trong Javascript. Tuy nhiên nó có một nhược điểm là khi chúng ta sử dụng mảng này tham chiếu đến mảng khác thì sẽ xảy ra tình trạng như sau:

var arr1 = [1,2,3,4,5,6];
var arr2 = arr1;
arr1 = [];
console.log(arr1); /* Kết quả [] */
console.log(arr2); // Kết quả [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Như bạn thấy thì mặc dù mảng arr1 vẫn rỗng tuy nhiên mảng arr2 lại vẫn lưu trữ giá trị của mảng đó.

Cách 2: Sử Dụng Length

var arr1 = [1,2,3,4,5,6];
arr1.length = 0;
console.log(arr1); // Kết quả []

Cách 3: Sử Dụng Splice

var arr1 = [1,2,3,4,5,6];
arr1.splice(0,arr1.length)
console.log(arr1); // Kết quả []

Cách 4: Sử Dụng While

var arr1 = [1,2,3,4,5,6];
while(arr1.length > 0) {
    arr1.pop();
}
console.log(arr1);  // Kết quả []

Nếu so sánh về hiệu suất thì việc xoá các phần tử trong mảng theo cách 2 và 3 sẽ nhanh hơn so với cách thứ 4. Theo mình tìm hiểu thì cách thứ 1 có vẻ là cho hiệu suất nhanh nhất khi thực thi xoá phần tử trong mảng bằng JS.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn cách tạo xoá phần tử trong mảng bằng Javascript cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!