Cách Lấy Các Phần Tử Bằng Vòng Lặp Javascript

Cách Lấy Các Phần Tử Bằng Vòng Lặp Javascript


Ngày 5 Tháng 11 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cách sử dụng các tính năng của Javascript để lấy các phần tử trong Array nhé!

Cách Lấy Phần Tử Trong Array

Sử Dụng Vòng Lặp For Cơ Bản

Đây dược xem là cách phổ biến nhất trong việc lấy các phần tử trong JS. Bạn hãy xem đoạn code ví dụ sau đây nha:

const arr = [1, 2, 3];
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    const element = arr[i];
    console.log(element);
}
//Kết quả 1 , 2 , 3

Sử Dụng For Each

Hàm này được sử dụng cho các trình duyệt phổ biến hiện nay nhưng với IE thì phải là phiên bản IE8 trở lên nha. Và việc thục hiện code phải đồng bộ (sync) nghĩ là bạn phải đợi nó thực thi xong thì mới có thể thực hiện các tác vụ khác trên website.

const arr = [1, 2, 3];
arr.forEach((element) => {
    console.log(element);
});
// 1, 2, 3

Sử Dụng For Of

Chức năng for of chỉ được sử dụng cho phiên bản Es2015 trở lên do đó nó sẽ không hỗ trợ cho trình duyệt IE nha.

const arr = [1, 2, 3];
for (const element of arr) { 
    console.log(element);
}
//1,2,3

Sử Dụng While

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để get item trong mảng nha.

const arr = [1, 2, 3];
let length = arr.length;
while(length < 0){
  console.log(arr[arr.length - length]);
  length--;
}
// 1,2,3

Sử Dụng For In

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for in để lấy tất các phần tử trong array nha.

const arr = [1, 2, 3];
for(let i in arr){
  console.log(arr[i]);
}
//1,2,3

Sử Dụng Vòng Lặp Do While

Phần cuối cùng mình sẽ sử dụng vòng lặp do while để lặp lấy các phần tử trong mảng js nha.

const arr = [1, 2, 3];
let length = arr.length;
do {
  console.log(arr[arr.length - length]);
  length--;
}
while (length > 0)
//1,2,3

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn cách để lấy các phần tử trong array bằng javascript cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!