Cách Tạo Modal Share UI Cho Website

Cách Tạo Modal Share UI Cho Website


Ngày 8 Tháng 11 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cách tạo popup share modal bằng HTML CSS javascript cho thiết kế và phát triển website nha.

Social Share Modal

HTML

Bước đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tạo cấu trúc HTML và thêm các thư viện CDN cần thiết như fontawesome, line.css... cho social share popup box thông qua đoạn code sau đây nha:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Popup Share Modal - Niem Vui Lap Trinh</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="https://unicons.iconscout.com/release/v3.0.6/css/line.css"> </head>
<body>
  <button class="view-modal"> Hiển Thị Modal</button>
  <div class="modal">
    <header>
      <span>Share Modal UI</span>
      <div class="close"><i class="uil uil-times"></i></div>
    </header>
    <div class="content">
      <p>Chia sẻ link qua mạng xã hội:</p>
      <ul class="icons">
        <a href="#"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href="#"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href="#"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
        <a href="#"><i class="fab fa-whatsapp"></i></a>
        <a href="#"><i class="fab fa-telegram-plane"></i></a>
      </ul>
      <p> Copy Đường Dẫn</p>
      <div class="field">
        <i class="url-icon uil uil-link"></i>
        <input type="text" readonly value="www.niemvuilaptrinh.com">
        <button>Copy</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

CSS

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng các thuộc tính CSS cơ bản để xây dựng giao diện cho chức năng này bằng đoạn mã dưới đây nha:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:[email protected];300;400;500;600;700&display=swap');
*{
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}
body{
  background: #1E90FF;
}
::selection{
  color: #fff;
  background: #1E90FF;
}
.view-modal, .modal{
  position: absolute;
  left: 50%;
}
button{
  outline: none;
  cursor: pointer;
  font-weight: 500;
  border-radius: 4px;
  border: 2px solid transparent;
  transition: background 0.1s linear, border-color 0.1s linear, color 0.1s linear;
}
.view-modal{
  top: 50%;
  color: #7d2ae8;
  font-size: 18px;
  padding: 10px 25px;
  background: #fff;
  transform: translate(-50%, -50%);
}
.modal{
  background: #fff;
  padding: 25px;
  border-radius: 15px;
  top: -150%;
  max-width: 380px;
  width: 100%;
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  box-shadow: 0px 10px 15px rgba(0,0,0,0.1);
  transform: translate(-50%, -50%) scale(1.2);
  transition: top 0s 0.2s ease-in-out,
              opacity 0.2s 0s ease-in-out,
              transform 0.2s 0s ease-in-out;
   }
.modal.show{
  top: 50%;
  opacity: 1;
  pointer-events: auto;
  transform:translate(-50%, -50%) scale(1);
  transition: top 0s 0s ease-in-out,
              opacity 0.2s 0s ease-in-out,
              transform 0.2s 0s ease-in-out;
  box-shadow: rgba(100, 100, 111, 0.2) 0px 7px 29px 0px;
}
.modal :is(header, .icons, .field){
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
   }
.modal header{
  padding-bottom: 15px;
  border-bottom: 1px solid #ebedf9;
}
header span{
  font-size: 21px;
  font-weight: 600;
}
header .close, .icons a{
  display: flex;
  align-items: center;
  border-radius: 50%;
  justify-content: center;
  transition: all 0.3s ease-in-out;
}
header .close{
  color: #878787;
  font-size: 17px;
  background: #f2f3fb;
  height: 33px;
  width: 33px;
  cursor: pointer;
}
header .close:hover{
  background: #ebedf9;
}
.modal .content{
  margin: 20px 0;
}
.modal .icons{
  margin: 15px 0 20px 0;
}
.content p{
  font-size: 16px;
}
.content .icons a{
  height: 50px;
  width: 50px;
  font-size: 20px;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid transparent;
}
.icons a i{
  transition: transform 0.3s ease-in-out;
}
.icons a:nth-child(1){
  color: #1877F2;
  border-color: #b7d4fb;
}
.icons a:nth-child(1):hover{
  background: #1877F2;
}
.icons a:nth-child(2){
  color: #46C1F6;
  border-color: #b6e7fc;
}
.icons a:nth-child(2):hover{
  background: #46C1F6;
}
.icons a:nth-child(3){
  color: #e1306c;
  border-color: #f5bccf;
}
.icons a:nth-child(3):hover{
  background: #e1306c;
}
.icons a:nth-child(4){
  color: #25D366;
  border-color: #bef4d2;
}
.icons a:nth-child(4):hover{
  background: #25D366;
}
.icons a:nth-child(5){
  color: #0088cc;
  border-color: #b3e6ff;
}
.icons a:nth-child(5):hover{
  background: #0088cc;
}
.icons a:hover{
  color: #fff;
  border-color: transparent;
}
.icons a:hover i{
  transform: scale(1.2);
}
.content .field{
  margin: 12px 0 -5px 0;
  height: 45px;
  border-radius: 4px;
  padding: 0 5px;
  border: 1px solid #e1e1e1;
} .field.active{
  border-color: #7d2ae8;
} .field i{
  width: 50px;
  font-size: 18px;
  text-align: center;
}
.field.active i{
  color: #7d2ae8;
}
.field input{
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: none;
  outline: none;
  font-size: 15px;
}
.field button{
  color: #fff;
  padding: 5px 18px;
  background: #1E90FF;
}
.field button:hover{
  background: #00BFFF;
}

Javascript

Phần cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng Javascript để tạo chức năng copy text dành cho ô input trong thẻ modal. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau đây nha:

const viewBtn = document.querySelector(".view-modal"),
popup = document.querySelector(".modal"),
close = popup.querySelector(".close"),
field = popup.querySelector(".field"),
input = field.querySelector("input"),
copy = field.querySelector("button");
viewBtn.onclick = ()=>{
  popup.classList.toggle("show");
}
close.onclick = ()=>{
  viewBtn.click();
}
/* Chuyển sang class active cho button khi on click*/
copy.onclick = ()=>{   
  input.select(); 
  if(document.execCommand("copy")){ 
    field.classList.add("active");
    copy.innerText = "Copied";
    setTimeout(()=>{
      window.getSelection().removeAllRanges(); 
/* Tự động Xoá Class active sau 3s*/    
    field.classList.remove("active");
      copy.innerText = "Copy";
    }, 3000);
  }
}

Và kết quả bạn xem video dưới đây nha.

Còn dưới đây là dự án trên Codepen nha.

See the Pen tao popup modal by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nếu bạn muốn tham khảo thêm về các modal ui khác thì truy cập ở đây nha.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn cách để tạo được giao diện modal popup cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!