Cách Tạo Responsive Login Và Signup Form

Cách Tạo Responsive Login Và Signup Form


Ngày 5 Tháng 11 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cách tạo chức năng sliding login signup bằng html, css và javascript cho thiết kế, phát triển website nha.

Signup Và Login Form HTML

HTML

Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tạo cấu trúc cho chức năng này thông qua các thẻ HTML ở đoạn code dưới đây nha:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
   <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title> Sliding Form - Niemvuilaptrinh.com</title>
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   </head>
   <body>
      <div class="container">
         <div class="title-text">
            <div class="title login">
               Đăng Nhập
            </div>
            <div class="title signup">
               Đăng Ký
            </div>
         </div>
         <div class="form-container">
            <div class="slide-controls">
               <input type="radio" name="slide" id="login" checked>
               <input type="radio" name="slide" id="signup">
               <label for="login" class="slide login">Đăng Nhập</label>
               <label for="signup" class="slide signup">Đăng Ký</label>
               <div class="slider-tab"></div>
            </div>
            <div class="form-inner">
               <form action="#" class="login">
                  <div class="field">
                     <input type="text" placeholder="Địa Chỉ Email" required>
                  </div>
                  <div class="field">
                     <input type="password" placeholder="Mật Khẩu" required>
                  </div>
                  <div class="pass-link">
                     <a href="#">Quên Mật Khẩu?</a>
                  </div>
                  <div class="field btn">
                     <div class="btn-layer"></div>
                     <input type="submit" value="Đăng Nhập">
                  </div>
                  <div class="signup-link">
                     Chưa Có Tài Khoản? <a href=""> Đăng Ký Ngay</a>
                  </div>
               </form>
               <form action="#" class="signup">
                  <div class="field">
                     <input type="text" placeholder="Nhập Email" required>
                  </div>
                  <div class="field">
                     <input type="password" placeholder="Nhập Mật Khẩu" required>
                  </div>
                  <div class="field">
                     <input type="password" placeholder="Nhập Lại Mật Khẩu" required>
                  </div>
                  <div class="field btn">
                     <div class="btn-layer"></div>
                     <input type="submit" value=" Đăng Ký">
                  </div>
               </form>
            </div>
         </div>
      </div>
   </body>
</html>

CSS

Tiếp theo chúng ta sẽ dùng các thuộc tính CSS cơ bản để giúp form đăng nhập và đăng ký trông đẹp hơn thông qua đoạn code sau đây nha:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700&display=swap'); *{
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}
html,body{
  display: grid;
  height: 100%;
  width: 100%;
  place-items: center;
  background-color: #FBAB7E;
background-image: linear-gradient(62deg, #FBAB7E 0%, #F7CE68 100%);
}
::selection{
  background: #fa4299;
  color: #fff;
}
.container{
  overflow: hidden;
  max-width: 390px;
  background: #fff;
  padding: 30px;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 0px 15px 20px rgba(0,0,0,0.1);
}
.container .title-text{
  display: flex;
  width: 200%;
}
.container .title{
  width: 50%;
  font-size: 35px;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  transition: all 0.6s cubic-bezier(0.68,-0.55,0.265,1.55);
}
.container .slide-controls{
  position: relative;
  display: flex;
  height: 50px;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
  margin: 30px 0 10px 0;
  justify-content: space-between;
  border: 1px solid lightgrey;
  border-radius: 5px;
}
.slide-controls .slide{
  height: 100%;
  width: 100%;
  color: #fff;
  font-size: 18px;
  font-weight: 500;
  text-align: center;
  line-height: 48px;
  cursor: pointer;
  z-index: 1;
  transition: all 0.6s ease;
}
.slide-controls label.signup{
  color: #000;
}
.slide-controls .slider-tab{
  position: absolute;
  height: 100%;
  width: 50%;
  left: 0;
  z-index: 0;
  border-radius: 5px;
 background-color: #FBAB7E;
background-image: linear-gradient(62deg, #FBAB7E 0%, #F7CE68 100%);
  transition: all 0.6s cubic-bezier(0.68,-0.55,0.265,1.55);
}
input[type="radio"]{
  display: none;
}
#signup:checked ~ .slider-tab{
  left: 50%;
}
#signup:checked ~ label.signup{
  color: #fff;
  cursor: default;
  user-select: none;
}
#signup:checked ~ label.login{
  color: #000;
}
#login:checked ~ label.signup{
  color: #000;
}
#login:checked ~ label.login{
  cursor: default;
  user-select: none;
}
.container .form-container{
  width: 100%;
  overflow: hidden;
}
.form-container .form-inner{
  display: flex;
  width: 200%;
}
.form-container .form-inner form{
  width: 50%;
  transition: all 0.6s cubic-bezier(0.68,-0.55,0.265,1.55);
}
.form-inner form .field{
  height: 50px;
  width: 100%;
  margin-top: 20px;
}
.form-inner form .field input{
  height: 100%;
  width: 100%;
  outline: none;
  padding-left: 15px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid lightgrey;
  border-bottom-width: 2px;
  font-size: 17px;
  transition: all 0.3s ease;
}
.form-inner form .field input:focus{
  border-color: #fc83bb;
}
.form-inner form .field input::placeholder{
  color: #999;
  transition: all 0.3s ease;
}
form .field input:focus::placeholder{
  color: #b3b3b3;
}
.form-inner form .pass-link{
  margin-top: 5px;
}
.form-inner form .signup-link{
  text-align: center;
  margin-top: 30px;
}
.form-inner form .pass-link a,
.form-inner form .signup-link a{
  color: #FBAB7E;
  text-decoration: none;
}
.form-inner form .pass-link a:hover, .form-inner form .signup-link a:hover{
  text-decoration: underline;
}
form .btn{
  height: 50px;
  width: 100%;
  border-radius: 5px;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
form .btn .btn-layer{
  height: 100%;
  width: 300%;
  position: absolute;
  left: -100%;
  background-color: #FBAB7E;
background-image: linear-gradient(62deg, #FBAB7E 0%, #F7CE68 100%);
  border-radius: 5px;
  transition: all 0.4s ease;
}
form .btn:hover .btn-layer{
  left: 0;
}
form .btn input[type="submit"]{
  height: 100%;
  width: 100%;
  z-index: 1;
  position: relative;
  background: none;
  border: none;
  color: #fff;
  padding-left: 0;
  border-radius: 5px;
  font-size: 20px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
}

Kết quả bạn xem hình ảnh dưới đây nha:

signup and login form in html

Javascript

Phần cuối cùng mình sẽ sử dụng javascript để thực hiện các chuyển đổi từ form đăng nhập sang form đăng ký và ngược lại thông qua đoạn code sau đây nha:

const loginText = document.querySelector(".title-text .login");
const loginForm = document.querySelector("form.login");
const loginBtn = document.querySelector("label.login");
const signupBtn = document.querySelector("label.signup");
const signupLink = document.querySelector("form .signup-link a");
signupBtn.onclick = (()=>{
  loginForm.style.marginLeft = "-50%";
  loginText.style.marginLeft = "-50%";
});
loginBtn.onclick = (()=>{
  loginForm.style.marginLeft = "0%";
  loginText.style.marginLeft = "0%";
});
signupLink.onclick = (()=>{
  signupBtn.click();
  return false;
});

Và kết quả bạn xem video bên dưới đây nha.

Còn dưới đây là dự án trên Codepen nha.

See the Pen cách tạo sliding form by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều ví đụ về sliding form thì hãy truy cập ở đây nha.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn cách tạo chức năng chuyển form đăng ký sang đăng nhập và ngược lại bằng javascript cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!