23 Calendar CSS Javascript cho Website

23 Calendar CSS Javascript cho Website


Ngày 11 Tháng 1 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ về các ví dụ về calendar(lịch) được xây dựng bằng HTML CSS Và Javascript cho website nhé!

Các Ví Dụ Dự Án Calendar

Thiết Kế CSS Colorfuf Calendar

CSS Colorfuf Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS-only Colorful Calendar Concept by David Khourshid (@davidkpiano) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Bootstrap Calendar

Bootstrap Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bootstrap Year Calendar by MAHESH AMBURE (@maheshambure21) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Calendar HTML CSS

Calendar HTML CSS

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar by Marco Biedermann (@marcobiedermann) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Grid Calendar

CSS Grid Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS grid calendar by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Javascript Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar by B8bop (@B8bop) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar Widget

Calendar Widget

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar by Alex Oliver (@alexoliverwd) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Animation Cho Calendar

Hiệu Ứng Animation Cho Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar Flip Animation by Gabriel Colombo (@gabrielcolombo) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar HTML Template

Calendar HTML Template

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily CSS Images | 09 | Calendar by Alex Johnson (@IAmAlexJohnson) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar UI

Calendar Calendar UI

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar - Daily UI #038 by Dali (@daliannyvieira) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML CSS Calendar

 HTML CSS Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Duotone calendar by yumeeeei (@yumeeeei) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar Theo Kiểu Material

Calendar Theo Kiểu Material

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar Window by Mohan Khadka (@khadkamhn) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar Background Gradient

Calendar Background Gradient

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid: Calendar by Olivia Ng (@oliviale) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Jquery Calendar

Jquery Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive calendar with events by Anatoly Osipov (@RedMonk) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo VueJS Calendar

VueJS Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen VueJS Calendar Component by Altitude (@altitudems) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo ReactJS Calendar

ReactJS Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar in ReactJs by Ricardo Barbosa (@RicardoBarbosa) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo SVG Calendar

ReactJS Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG season calendar with animated header by Joke Gysen (@keukenrolletje) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo UI Calendar Bằng CSS Javascript

UI Calendar Bằng CSS Javascript

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #DailyCssImages – Day 9. Calendar by Nikita Dubko (@dark_mefody) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Scrolling Calendar

Scrolling Calendar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Scrolling Calendar Concept by Kenneth Moore (@GooeyIdeas) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo UI Calendar Cho Website

UI Calendar Cho Website

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar UI by Josh Bader (@joshbader) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar Đẹp Cho Website

Thiết Kế Calendar Đẹp Cho Website

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar Mock (CSS Only) by Jamie (@jamiemggs) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar Đẹp Cho Mobile App

Calendar Đẹp Cho Mobile App

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar mobile app UI by Eliza Rajbhandari (@eliza-rjb) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Calendar UI Bằng CSS Grid

Calendar UI Bằng CSS Grid

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Online Tutorials / Calendar UI Design With CSS Grid | Pure Html CSS UI Design by mrnobody (@corvus-007) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những dự án và ví dụ calendar bằng HTML CSS Javascript hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!