23 Ví Dụ Chart CSS Javascript Cho Phát Triển Web

23 Ví Dụ Chart CSS Javascript Cho Phát Triển Web


Ngày 23 Tháng 12 Năm 2020

Biểu đồ là thành phần giúp bạn có thể biểu thị dữ liệu một cách trực quan, giúp người dùng có thể dễ dàng hình dung và hiểu được ý nghĩa mà chúng ta muốn hướng tới. Do đó ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo và thiết kế biểu đồ cho website của mình nhé!

Crazy Pie Chart

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Crazy Pie Chart by Siddharth Parmar (@Siddharth11) on CodePen.

Nguồn

Donut Chart Dial SVG Animation

Donut Chart Dial SVG Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Donut Chart Dial SVG Animation by Ettrics (@ettrics) on CodePen.

Nguồn

Animated bar chart

Animated bar chart

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated bar chart by Creative Punch (@CreativePunch) on CodePen.

Nguồn

Ví Dụ Sử Dụng Google Charts

Beautiful Google Charts

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Playing with Google Charts by Eric Sadowski (@ejsado) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Bằng CSS

Tạo Biểu Đồ Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Charts pure Css by Kseso (@Kseso) on CodePen.

Nguồn

Ví Dụ Biểu Đồ Cho Thư Viện Morris JS

Ví Dụ Biểu Đồ Cho Thư Viện Morris JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Morris.js charts - simple examples by Cioban Andrei (@andreic) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Chuyển Động 3D Cho Biểu Đồ

Hiệu Ứng Chuyển Động 3D Cho Biểu Đồ

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS 3D Animated Chart by Evan Q Jones (@ejones) on CodePen.

Nguồn

Tạo Animation Bar Chart

Tạo Animation Bar Chart

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Bar Graphs by alex rodrigues (@alex_rodrigues) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Hình Tròn Từ Google Chart

Tạo Biểu Đồ Hình Tròn Từ Google Chart

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Adjustable Pie Chart by Eric Sadowski (@ejsado) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ SVG Doughnut

Tạo Biểu Đồ SVG Doughnut

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Doughnut chart with animation and tooltip by Hiro (@githiro) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Bar Bằng CSS

Tạo Biểu Đồ Bar Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Bars by Rafael González (@rgg) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Gradient Bằng ChartJS

Tạo Biểu Đồ Gradient Bằng ChartJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom ChartJS Gradient by GRAY GHOST (@grayghostvisuals) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Đường Thẳng Gradient

Tạo Biểu Đồ Đường Thẳng Gradient

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Line Chart with Gradient by Sergio (@blunk) on CodePen.

Nguồn

D3 Donut Pie Chart

D3 Donut Pie Chart

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen D3 Donut Pie Chart by Meredith (@MeredithU) on CodePen.

Nguồn

Chỉnh Sửa Biểu Đồ ChartJS

Chỉnh Sửa Biểu Đồ ChartJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Experiments with chart.js by Arlekino (@arlekino) on CodePen.

Nguồn

Tạo 3D Pie Chart Bằng D3.js

Tạo 3D Pie Chart Bằng D3.js

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 3D Pie Chart using d3.js by JANA (@adeveloperdiary) on CodePen.

Nguồn

Tạo 3D Bar Graph Bằng CSS

Tạo 3D Bar Graph Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Only 3D Bar Graph by Tim Ruby (@TimRuby) on CodePen.

Nguồn

Biểu Đồ Bar CSS Javascript

Biểu Đồ Bar CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Horizontal Stacked Bar Chart by Richard Ramsay (@richardramsay) on CodePen.

Nguồn

Tạo Pie Chart Bằng HighchartJS

Tạo Pie Chart Bằng HighchartJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Demo of Double-Depth Highcharts.js Pie Chart by Akhbar (@akhbar) on CodePen.

Nguồn

Tạo Radar Chart Bằng Jquery

Tạo Radar Chart Bằng Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radar Chart jQuery Plugin by Ryan Allred (@Synvox) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Responsive Bằng HTML CSS

Tạo Biểu Đồ Responsive Bằng HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive CSS Bar Graph by Geoff Graham (@geoffgraham) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Progress Bằng D3JS

Tạo Biểu Đồ Progress Bằng D3JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Progress Chart using d3.js by JANA (@adeveloperdiary) on CodePen.

Nguồn

Tạo Biểu Đồ Radar Bằng ChartJS

Tạo Biểu Đồ Radar Bằng ChartJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Chart.js Radar Playground by Daniel Racine (@dracine) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ bằng thư viện Javascript thì có thể tham khảo đường dẫn sau nhé:
Những Thư Viện Chart Javascript Miễn Phí

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những ví dụ về biểu đồ hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!