30 Clock CSS Javascript Cho Website

30 Clock CSS Javascript Cho Website


Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ về đồng hồ được xây dựng bằng HTML, CSS, Javascript đẹp dành cho website nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tạo đồng hồ cơ bản bằng CSS và Javascript thì có thể truy cập đường dẫn bên dưới nha!

Nguồn Bài Viết

Cách Tạo Javascript Clock

Javascript Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Javascript Clock with Milliseconds by Jason Lee Wilson (@jasonleewilson) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo HTML5 Digital Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Digital Clock In JavaScript by Aaron Farrar (@afarrar) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Glitch Clock Effect

Glitch Clock Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Glitch Clock by Konstantin (@fearOfCode) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng SVG Clock

SVG Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Clock by Mohamad Mohebifar (@mohebifar) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Cho Javascript Clock

Hiệu Ứng Cho Javascript Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Wall clock by Felix De Montis (@dervondenbergen) on CodePen.

Nguồn

Kết Hợp Calendar Với Clock CSS Javascript

Kết Hợp Calendar Với Clock CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Calendar and Clock by mselmany (@mselmany) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flipclock JS

Flipclock JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen flipclock by goker (@goker) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế SVG Clock UI

SVG Clock UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG clock UI by Icebob (@icebob) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Clock Jquery

Clock Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen clock with moment.js & jquery by Gabriel (@gab) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Analog Clock HTML CSS Javascript

Analog Clock HTML CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Analog Clock with html, css & js by Kyosuke (@ky0suke) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Rotating Clock Javascript

Rotating Clock Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Rotating Clock by Vicio Bonura (@V17h2m) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Digital Clock CSS3 Javascript

Digital Clock CSS3 Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Digital Clock by Bubba Smith (@bsmith) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Analog Digital clock Javascript

Analog Digital clock Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Analog Digital clock by Vineeth.TR (@vineethtrv) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Javascript Clock

CSS Javascript Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen clock by Hugh Dai (@HughDai) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Chuyển Động Cho Clock

Hiệu Ứng Chuyển Động Cho Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Clock by Ophelia Fournier-Laflamme (@opheliafl) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Canvas Clock

Canvas Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Canvas Clock by Marco Antonio Aguilar Acuña (@Maku2202) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Clock Đẹp Dành cho Trang Web

Clock Đẹp Dành cho Trang Web

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Neu Times ! by Manan Tank (@MananTank) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Radio Clock Javascript

Radio Clock Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen ATC Vintage Radio Flip Clock by Tiffany Stoik (@tstoik) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Javascript Digital Clock Gradient

Javascript Digital Clock Gradient

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen radial clock by Esc (@Escu) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo 3D Clock

3D Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blocky Digital Clock by Jon Kantner (@jkantner) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Digital LED Clock

Digital LED Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Digital LED Clock by Collin (@cMack87) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Slide Clock Javascript

Slide Clock Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Slide Clock by Jacob Foster (@Alca) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Splitting 3D Clock

Splitting 3D Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Splitting: 3D Clock by Shaw (@shshaw) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo JQuery Digital Clock

JQuery Digital Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen jQuery Digital Clock by Sean Free (@seanfree) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo 3D JS Animated Clock

3D JS Animated Clock

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 3D JS Animated Clock by Shamsul Amry (@ShamsulAmry) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Cube Clock JS

Cube Clock JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Cube Clock by Stix (@stix) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Shadow Clock CSS JS

Shadow Clock CSS JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Long Shadow Clock by Justin (@nilbog) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Clock Vue JS

Clock Vue JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vue Clock by Paolo Duzioni (@Paolo-Duzioni) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Clock React JS

Clock React JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React clock by tchx (@tchx) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những thiết kế clock hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!