Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
Cách Sử Dụng Gradient CSS Cho Thiết Kế Website

Cách Sử Dụng Gradient CSS Cho Thiết Kế Website


Ngày 22 Tháng 12 Năm 2020

Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn CSS gradient là gì và cách áp dụng chúng vào thiết kế và phát triển web nhé!


Gradient Là Gì?

Gradient là một phần tử CSS với kiểu dữ liệu hình ảnh, nó được tạo ra bởi sự kết hợp hai hay nhiều màu xác định với hai loại chính là linearradial.
Do là kiểu hình ảnh nên bạn có thể sử dụng các thuộc tính dành cho hình ảnh trong CSS như là background-image, border-image... cho phần tử của website.

Linear Gradient

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cú pháp của linear gradient nhé:

 background: linear-gradient(hướng, màu thứ nhất, màu thứ hai, ...);

Và để hiểu rõ chúng ta hãy đi vào ví dụ sau nhé:

HTML

<div class="noi-dung">Từ Trái Sang Phải</div><div class="noi-dung">Từ Trái Sang Phải</div>

CSS

body {
  text-align: center;
}
.noi-dung {
  background: linear-gradient(to right, #7A7FBA, #11C37C);
  color: white;
  padding: 6rem 1rem;
  margin: 4rem;
  font-size: 50px;
}

Và kết quả bạn xem dự án Codepen bên dưới nhé:

See the Pen wvzqOJE by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Bạn có thể tham khảo thêm tại Linear Gradient W3school.

Radial Gradient

Phần tiếp theo này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cú pháp về radial gradient nhé:

background: radial-gradient(hình dạng at vị trí, màu bắt đầu, ..., màu kết thúc);

Và để hiểu rõ hơn thì bạn xem ví dụ cách sử dụng nó trong thực tế nhé:

HTML

<div class="noi-dung">Hình dạng hình tròn và vị trí nằm ở chính giữa</div>

CSS

body {
  text-align: center;
}
.noi-dung {
 background: radial-gradient(circle at center, #F4DD90, #0C1C5F);
  color: white;
  padding: 6rem 1rem;
  margin: 4rem;
  font-size: 50px;
}

Và kết quả bạn xem dự án bên dưới nhé:

See the Pen radial gradient by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Bạn có thể tham khảo thêm tại Radial Gradients W3school.

Cách Áp Dụng Gradient Vào Thực Tế

Tạo Border Cho Phần Tử

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo đường viền cho phần tử bằng cách sử dụng gradient trong CSS nhé!

HTML

<div class="noi_dung border-gradient">Tạo Đường Viền Gradient</div>

CSS

.noi_dung {
  width: 400px;
  height: 200px;
  max-width: 100%;
  margin: 1rem auto;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 2rem;
}
.border-gradient {
  border: 10px solid;
  border-image-source: linear-gradient(45deg, #1b2a49, #bada55);
  border-image-slice: 1;
}

Kết quả border gradient bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen tao border gradient by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Tạo Text Gradient

Trong phần này chúng ta sẽ đi vào tạo text-gradient bằng đoạn mã sau đây nhé!

HTML

<div class="text-gradient">Niềm Vui Lập Trình</div>

CSS

.text-gradient {
  text-align: center;
  font-size: 100px;
  background: linear-gradient(to right, #bada55 0%, #1b2a49 100%);
  -webkit-background-clip: text;
  -moz-background-clip: text;
  background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color:transparent;
}

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen tạo text-gradient by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Tạo Bullet Gradient Cho Danh Sách

Trong phần này chúng ta sẽ đi vào tạo bullet gradient cho List thông qua đoạn mã sau đây nhé!

HTML

<ul>
  <li>Phần Tử 1</li>
  <li>Phần Tử 2</li>
  <li>Phần Tử 3</li>
</ul>

CSS

ul {
  display: block;
  margin-left: -10px;
}
ul li {
  display: block;
  position: relative;
  font-size: 50px;
}
ul li:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 1.2em;
  left: -30px;
  margin-top: -0.9em;
  background:linear-gradient(to right, #8360c3, #2ebf91);
  height: 25px;
  width: 25px;
  border-radius: 50%;
}

Và kết quả bạn xem dự án Codepen bên dưới nhé!

See the Pen tạo bullet gradient cho danh sách by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Kết Hợp Gradient Với Hình Ảnh

Trong phần tiếp theo này chúng ta sẽ đi vào kết hợp giữa gradient với phần tử hình ảnh nhé!

HTML

<div class="noi-dung">Niềm Vui Lập Trình</div>

CSS

body {
  background: #f2f2f2;
  text-align: center;
  font-size: 50px;
}
.noi-dung {
    background-image:linear-gradient(to bottom, rgb(0, 159, 255, 0.5), rgb(236, 47, 75, 0.8)),
    url('https://niemvuilaptrinh.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pexels-paul-ijsendoorn-33041.jpg');
    width: 100%;
    height: 400px;
    background-size: cover;
    color: white;
    padding: 20px;
}

Và kết quả bạn xem Codepen bên dưới nhé!

See the Pen ket hop gradient voi hinh anh by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Cách Tạo Gradient Button

Phần cuối cùng này chúng ta sẽ đi vào tạo gradient button cho trang web nhé!

HTML

<button class="btn">Niềm Vui Lập Trình</button>

CSS

.btn {background-image: linear-gradient(to right, #B3FFAB 0%, #12FFF7 51%, #B3FFAB 100%)}
.btn {
margin: 10px;
padding: 15px 45px;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
transition: 0.5s;
background-size: 200% auto;
color: white;
box-shadow: 0 0 20px #eee;
border-radius: 10px;
display: block;
border: none;
 cursor: pointer;
}
.btn:hover {
background-position: right center;
color: #fff;
text-decoration: none;
}

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen tao button gradient by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Để tạo gradient đẹp cho trang web thì chúng ta cần phải biết cách phối màu thật tốt. Do đó mình xin giới thiệu thêm các công cụ online giúp bạn có thể chọn và phối màu tốt hơn ở dường dẫn bên dưới nhé!
Những Công Cụ Color Picker Miễn Phí

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những kiến thức để tạo gradient CSS hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!