23 Landing Page CSS Javascript Dành cho Website

23 Landing Page CSS Javascript Dành cho Website


Ngày 25 Tháng 1 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ về landing page được xây dựng bằng HTML, CSS, Javascript cho thiết kế và phát triển website nhé!

Các Ví Dụ Landing Page CSS Javascript

Tiếp theo đây chúng ta sẽ đi vào những ví dụ khác về chatbox do các bạn lập trình viên trên Codepen thiết kế và phát triển nhé!
Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Cách Tạo Product Landing Page HTML CSS

Product Landing Page HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Product Landing Page: Pixel Skincare by Ann (@ann_) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Product Landing Page

Responsive Product Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Product landing page (reverse engineered) by Ahmed (@AhmedAGadir) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Food Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Product Landing Page by Linh (@linh4) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Education Landing Page

Education Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Product Landing Page (fcc) by Alexandra Caulea (@alexandracaulea) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Travel Landing Page

Travel Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Travel by Katherine Kato (@kathykato) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Video Landing Page CSS3

Video Landing Page CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Video Landing Page by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Split Landing Page

Split Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Split Landing Page by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Functional Landing Page

Functional Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen A Functional Landing page by Gavin Simpson (@simpson77) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Watch Landing Page

Watch Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen DailyUI #003 | Landing Page by Julie Park (@juliepark) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Landing Page Bootstrap4

Landing Page Bootstrap4

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple landing page built with Bootstrap 4 by Alex Devero (@alexdevero) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Web Landing Page

Web Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Full Landing Page - Landing Zero by 1WD.tv - Freelance Web Designer Training (@1wdtv) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Simple Landing Page

Simple Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Landing Page by Charles Ojukwu (@cojdev) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Landing Page Đẹp cho Website

Landing Page Đẹp cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily UI #003 - Landing Page (ATF) by Tobias (@Tbgse) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Landing Page Product UI

Landing Page Product UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Ceek Landing Page by Andres Felipe Alarcon (@maximux13) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế App Landing Page

App Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #Codevember 21: Music Streaming App landing page by Nick lewis (@nickylew) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sliding Landing Page

Sliding Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sliding landing page by Muna (@Munamohamed94) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Landing Page Tailwind CSS

Landing Page Tailwind CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Landing Page — Tailwind CSS by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Parallax Landing Page

Parallax Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Parallax Landing Page - Rellax.js by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Giao Diện Landing Page

Giao Diện Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen "Take" test page by htmlAcademy by Maxim Konoval (@frontendmax) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Modern Landing Page Với GSAP

Modern Landing Page Với GSAP

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Modern Landing Page with GSAP by designcourse (@designcourse) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap 4 Landing Page

Bootstrap 4 Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bootstrap 4 Landing Page by Envato Tuts+ (@tutsplus) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Black & White Landing Page

Black&White Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Black&White Landing Page by Yuhomyan (@yuhomyan) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Plant Landing Page

Plant Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen FCC - Product Landing Page by Monika Patel (@IamMonikaPatel) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tạo landing page bằng HTML CSS thì có thể tham khảo đường dẫn bên dưới nhé!

Nguồn

Nếu bạn muốn xem các ví dụ landing page template bằng HTML CSS thì có thể tham khảo đường dẫn bên dưới nhé!

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những landing page hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!