26 Mega Menu CSS Javascrip Cho Website

26 Mega Menu CSS Javascrip Cho Website


Ngày 20 Tháng 1 Năm 2021

Mega menu là một thanh tiêu đề bao gồm nhiều đường dẫn và thư mục con. Nó cho phép người dùng có thể truy cập sâu vào các đường dẫn chi tiết như là sản phẩm, dịch vụ... ở ngay trên menu chính. Mega menu thường được sử dụng với các website có nhiều loại nội dung như là bán hàng, thời trang, báo, nhà hàng... Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ về mega menu được xây dựng bằng CSS Javascript cho website nhé!

Các Ví Dụ Mega Menu Cho Website

Cách Tạo Responsive Mega Menu

Responsive Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive and Mega menu by Arjun Amgain (@arjunamgain) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Mega Menu Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Mega Menu by Arjun Amgain (@arjunamgain) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Mega Menu Navigation

CSS Mega Menu Navigation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Mega Menu Navigation by Nick Else (@nickelse) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Mega Menu Navigation

Responsive Mega Menu Navigation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Mega Menu - Navigation by samir alley (@samiralley) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Mega Menu CSS3

Mega Menu CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Mega Menu - CSS3 by Ahsan K. Rathore (@ahsanrathore) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Mega Menu Foundation

Responsive Mega Menu Foundation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mega Menu Dropdowns with Foundation 5 by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Mega Menu Bulma

Responsive Mega Menu Bulma

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bulma.io Full Width Menu ( Navbar) by Aslam (@hunzaboy) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Bootstrap4 Mega Menu

Bootstrap4 Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Bootstrap 4 Mega Menu by Jakub Honíšek (@JakubHonisek) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Mega Menu Đẹp Cho Website

Mega Menu Đẹp Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sexy Flexy Mega Menu by Mike Torosian (@mtorosian) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sticky Header Mega Menu

Sticky Header Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen sticky header mega menu by talsja (@talsja) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Mega Menu HTML CSS

Mega Menu HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen mega menu by tsonmuhammad (@tisonmuhammad) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Jquery Responsive Mega Menu

Jquery Responsive Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Super Mega by Tiffany Rayside (@tmrDevelops) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS3 Vertical Mega Menu

CSS3 Vertical Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vertical MEGA Menu by Jon Jones (@JJohn_J) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế JS Mega Menu

JS Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Konsep Mega Menu Untuk Blogger by Arlina Code (@arlinacode) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Hover Mega Menu

Hiệu Ứng Hover Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Mega menu with logo by MAHESH AMBURE (@maheshambure21) on CodePen.

Nguồn

Tạo CSS Responsive Multi Level Mega Menu

CSS Responsive Multi Level Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS only responsive multi-level mega menu by Victoria K (@vixxofsweden) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Mobile Mega Menu

Mobile Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mike's Magical Mobile Mega Menu ✨ by tiffany choong (@tiffachoo) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Mega Menu Với Sub Menu

Mega Menu Với Sub Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Travel Article // Magazine Layouts by Brian Haferkamp (@brianhaferkamp) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Mega Menu Pure CSS

Mega Menu Pure CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mega Menu Pure CSS by Mohammed Naji Abu Alqumboz (@mohnaji94) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Mega Menu Slide CSS Javascript

Mega Menu Slide CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mega Menu 🍔 | Slides and Menu transition | @keyframers 1.13.0 by Shaw (@shshaw) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Jquery Mega Menu

Jquery Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen responsive mega menu by obZen (@obZen) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Transparent Mega Menu

Transparent Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Mega Menu Jquery & Sass by David Davis (@ddavisgraphics) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Mega Menu Tailwind CSS

Mega Menu Tailwind CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen megamenu tailwind css - responsive by Cuono (@cuonoj) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Horizontal Mega Menu CSS

Horizontal Mega Menu CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive - Mega Menu by arifur rahman (@arifur-rahman) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Mega Menu Với Dropdown

Mega Menu Với Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mega Menu with dropdown by Salman Raza (@salmanraza) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Animation Mega Menu

Animation Mega Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Css only Megamenu by Sanjeev Shrestha (@sethstha) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo các menu responsive thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Menu Responsive

Nếu bạn muốn tham khảo các thư viện tạo navigation thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Thư Viện Tạo Navigation

Nếu bạn muốn tham khảo các responsive navigation thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Responsive Navigation

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những mega menu hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!