Những Nơi Giúp Bạn Tự Học Angular Miễn Phí

Những Nơi Giúp Bạn Tự Học Angular Miễn Phí


Ngày 8 Tháng 4 Năm 2022

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các nguồn giúp bạn học AngularJS miễn phí và tốt nhất dành cho lập trình viên nha.

Học AngularJS Online Miễn Phí

w3schools - AngularJS Tutorial

w3schools

Sololearn - Angular + NestJS

Sololearn

Getting started with Angular

Getting started with Angular

Thinkster - Fundamentals of Angular Course

Thinkster

Angular Tutorial for Beginners: Learn Angular & TypeScript

Angular Tutorial for Beginners: Learn Angular & TypeScript

Learn Angular in 6 Hours

Learn Angular in 6 Hours

Angular Crash Course

Angular Crash Course

Khoá Học Angular 12

Khoá Học Angular 12

Angular Tutorial for Beginners

Angular Tutorial for Beginners

Angular - Mastering the Basics

Angular - Mastering the Basics

AngularJS Notes for Professionals book

AngularJS Notes for Professionals book

Angular University

Angular University

Angular for Beginners Course

Angular for Beginners Course

Angular Fundamental Course for Absolute Beginners 2022

Angular Fundamental Course for Absolute Beginners 2022

Angular - The Complete Guide (2022 Edition)

Angular - The Complete Guide (2022 Edition)

Build an app with ASPNET Core and Angular from scratch

Build an app with ASPNET Core and Angular from scratch

Angular (Full App) with Angular Material, Angularfire & NgRx

Angular (Full App) with Angular Material, Angularfire & NgRx

Angular & NodeJS - The MEAN Stack Guide

Angular & NodeJS - The MEAN Stack Guide

Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn các nguồn học angular tốt nhất và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge