Những Nơi Học C# Miễn Phí

Những Nơi Học C# Miễn Phí


Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các nguồn học lập trình C# miễn phí dành cho lập trình viên nha.

Các Website Giúp Bạn Tự Học C#

W3schools

Một trang web chuyên cung cấp các khóa học miễn phí dành cho lập trình viên. Sau mỗi kiến thức bạn học xong thì sẽ có các ví dụ minh hoạ và bài tập tương ứng giúp bạn có thể thực hành để nhớ lâu hơn.

 • Hướng dẫn các kiến thức nền tảng C#.
 • Tìm hiểu C# Methods và C# Classes.
 • Đưa ra các ví dụ giúp bạn thực hành các kiến thức đã học.
W3schools

Codecademy

Codecademy là một nơi được các nhiều lập trình viên biết đến bởi chuyên cung cấp các khóa học miễn phí cơ bản cho nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

 • Hướng dẫn kiến thức cơ bản C# như biến, kiểu dữ liệu, logic, mảng và vòng lặp.
 • Tìm hiểu các tính năng nâng cao của C# như Classes và Object.
 • Sau mỗi bài học đều có bài tập và ví dụ cụ thể.
Codecademy

Sololearn

Mình đặc biệt thích trang web này vì nó sẽ giúp bạn học lập trình dựa trên cách trả lời các kiến thức mình vừa mới học. Nó cung cấp cho bạn lộ trình học rõ ràng và sẽ được nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.

 • Tìm hiểu các khái niệm chính của C#.
 • Học cách làm việc với file.
 • Giới thiệu tính kế thừa và đa hình.
Sololearn

Geeksforgeeks

Mình đặc biệt thích trang web này vì nó sẽ giúp bạn học lập trình dựa trên cách trả lời các kiến thức mình vừa mới học. Nó cung cấp cho bạn lộ trình học rõ ràng và sẽ được nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.

 • Hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng trong C#.
 • Học cách viết chương trình đầu tiên với ngôn ngữ lập trình C#.
 • Tìm hiểu các methods hay được sử dụng trong ngôn ngữ này.
Geeksforgeeks

Tutorialspoint

Giống như W3schools, trang web này sẽ giúp bạn học lập trình với C++ dễ dàng hơn bằng các ví dụ minh hoạ cụ thể cho từng tính năng và cung cấp các bài tập giúp bạn có thể ôn lại các kiến thức mà mình đã học.

 • Hướng dẫn cách thiết lập môi trường làm việc với C#.
 • Tìm hiểu các kiến thức nâng cao trong C#.
 • Giới thiệu các thư viện và công cụ hay cho ngôn ngữ lập trình này.
Tutorialspoint

Javatpoint

Đây là một trang web cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của các ngôn ngữ lập trình phổ biến hoàn toàn miễn phí.

 • Giới thiệu các tính năng chính của C#.
 • Học các kiến thức nâng cao như kế thừa, Namespace, Collection...
 • Bổ sung thêm kiến thức bằng cách trả lời các bài tập và câu hỏi phỏng vấn.
Javatpoint

C# documentation

 • Cung cấp đầy đủ các kiến thức cho các bạn mới muốn làm quen với lập trình máy tính.
 • Hỗ trợ nhiều dạng học lập trình C# khác nhau như video, tutorial, tài liệu.
 • Được biên soạn bởi Microsoft nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề chuyên môn nha.
C# documentation

Csharp-station

 • Một trang web chuyên về C sharp.
 • Giúp bạn hiểu được các khái niệm và tính năng chính của C# với 23 bài học.
 • Ở mỗi lesson sẽ có các ví dụ minh hoạ chi tiết.
Csharp-station

Learn C sharp Online

Đây là trang web giúp bạn học C# thông qua cách viết mã để tìm hiểu các kiến thức nền tảng.

Learn C sharp Online

Complete C Sharp Tutorial

Một trang web chuyên về C# giúp bạn tìm hiểu các thông tin liên quan đến ngôn ngữ lập trình này đồng thời cũng cung cấp khóa học hoàn toàn miễn phí dành cho những người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#.

Complete C Sharp Tutorial

C# Crash Course

Cung cấp khóa học hoàn toàn miễn phí dành cho lập trình viên muốn học về C# từ đầu.

C# Crash Course

Learnxinyminutes

Hướng dẫn bạn học C# thông qua việc giải thích chi tiết các chức năng từng câu lệnh trong đoạn mã.

Learnxinyminutes

Programiz

Trang web cung cấp lộ trình đầy đủ giúp bạn có thể học ngôn ngữ lập trình C# từ cơ bản cho đến nâng cao.

Programiz

C-sharpcorner

Tổng hợp đầy đủ các kiến thức liên quan đến C#.

C-sharpcorner

Các Tài Liệu Học C# Online

C Yellow Book

C Yellow Book

C# Tips

C# Tips

C# Notes for Professionals book

C# Notes for Professionals book

Fundamentals of Computer Programming with C#

Fundamentals of Computer Programming with C#

Object-oriented Programming in C#

Object-oriented Programming in C#

Các Khóa Học C# Miễn Phí

freeCodeCamp

C# Tutorial - Full Course for Beginners

Programming with Mosh

Learn C# Basics in 1 Hour

Caleb Curry

C# Programming All-in-One Tutorial Series

Brackeys

How to Program in C#

freeCodeCamp

Create a C# Application from Start to Finish

K team

Khóa học lập trình C# Cơ bản

Thân Triệu

Khóa học lập trình C# Cơ bản

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Basics of Object Oriented Programming with C#

Basics of Object Oriented Programming with C#

Fundamentals of Programming: Understanding C#

Fundamentals of Programming: Understanding C#

Start programming with C#

Start programming with C#

Getting Started with C#

Getting Started with C#

Các Khóa Học C# Tốt Nhất

C# Basics for Beginners

 • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản C# và .NET Framework.
 • Học cách kiểm soát luồng chương trình bằng lệnh điều kiện.
 • Hướng dẫn cách gỡ lỗi C#.
C# Basics for Beginners

C# Intermediate

 • Cần phải có kiến thức cơ bản trước khi khi tham gia khóa học này nhé.
 • Cách làm việc với Classes, methods, constructors...
 • Hướng dẫn về kế thừa.
 • Học cách viết code C# tối ưu hơn.
C# Intermediate

Complete C# Masterclass

 • Tìm hiểu các khái niệm cốt lõi của C#.
 • Hiểu cách thức hoạt động của lập trình hướng đối tượng.
 • Hướng dẫn tạo game bằng C#.
 • Học cách sử dụng cơ sở dữ liệu với MS SQL Server.
Complete C# Masterclass

C# Advanced Topics

 • Chuẩn bị các kiến thức dành cho lập trình viên khi đi phỏng vấn.
 • Hiểu được các tính năng nâng cao trong C# như Lambda Expressions, LINQ, Async/Await...
C# Advanced Topics

Design Patterns in C# and .NET

 • Cung cấp các kiến thức của các phiên bản mới nhất của C# và .NET framework.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc với C#.
 • Sau khi học xong mỗi kiến thức thì đều có bài tập để thực hành.
Design Patterns in C# and .NET

Complete C# Unity Game Developer 2D

 • Giúp người mới bắt đầu tiếp cận lập trình máy tính với C#.
 • Học cách xây dựng và thiết kế game với Unity.
 • Tìm hiểu cách thực hoạt động của lập trình hướng đối tượng.
Complete C# Unity Game Developer 2D

Complete C# Unity Game Developer 3D

 • Học C# từ cơ bản cho đến nâng cao.
 • Hướng dẫn tạo game 2.5D và 3D bằng Unity.
 • Học cách viết mã tối ưu hơn cho dự án game.
Complete C# Unity Game Developer 3D

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

 • Có được toàn bộ kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#.
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#.
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#.
Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Lập trình WinForm với C#

 • Biết cách lập trình cơ sở dữ liệu trong C#.
 • BIết cách đóng gói ứng dụng C#.
 • Có được kiến thức toàn diện bài bản nhất về ngôn ngữ lập trình C#.
Lập trình WinForm với C#

Sách Học Lập Trình C#

Learn C# in One Day

Learn C# in One Day

Head First C#

Head First C#

C# 8.0 in a Nutshell

C# 8.0 in a Nutshell


The C# Player's Guide (5th Edition)

The C# Player's Guide (5th Edition)

C# in Depth: Fourth Edition

C# in Depth: Fourth Edition

C# Dành Cho Người Bắt Đầu

C# Dành Cho Người Bắt Đầu

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn các nguồn học ngôn ngữ lập trình C# miễn phí và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge