Những Nơi Tốt Nhất Để Học Blockchain 2022

Những Nơi Tốt Nhất Để Học Blockchain 2022


Ngày 6 Tháng 4 Năm 2022

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các nơi cung cấp các khoá học blockchain miễn phí và tốt nhất dành cho lập trình viên nha.

Blockchain Tutorial

Blockchain Tutorial

Blockchain Specialization

Có phiên bản tiếng Việt nha.

Blockchain Specialization

Blockchain Theory 101

Blockchain Theory 101

Blockchain Tutorial For Beginners

Blockchain Tutorial For Beginners

Blockchain Basics

Blockchain Basics

Ethereum Development Course

Ethereum Development Course

Blockchain Fundamental

Blockchain Fundamental

Introduction to Cryptocurrencies and Blockchain

Introduction to Cryptocurrencies and Blockchain

Blockchain Technology

Blockchain Technology

Solidity, Blockchain, and Smart Contract Course

Solidity, Blockchain, and Smart Contract Course

Learn Blockchain: The COMPLETE beginner’s guide

Learn Blockchain: The COMPLETE beginner’s guide

Blockchain Full Course

Blockchain Full Course

Blockchain A-Z™: Learn How To Build Your First Blockchain

Blockchain A-Z™: Learn How To Build Your First Blockchain

Learn the Basics of Blockchain with Python

Learn the Basics of Blockchain with Python

Ethereum and Solidity: The Complete Developer's Guide

Ethereum and Solidity: The Complete Developer's Guide

Blockchain and Bitcoin Fundamentals

Blockchain and Bitcoin Fundamentals

The Basics of Blockchain: Ethereum, Bitcoin

The Basics of Blockchain: Ethereum, Bitcoin

Getting Started with Web3 Development

Getting Started with Web3 Development

Become a Blockchain Developer

Become a Blockchain Developer

Ethereum Blockchain Developer Bootcamp With Solidity (2023)

Ethereum Blockchain Developer Bootcamp With Solidity (2023)

Become a Blockchain Developer (Udacity)

Become a Blockchain Developer (Udacity)

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn các nguồn học blockchain cho lập trình viên và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge