Sử Dụng  JSON Server và Cách Fetching Data Bằng useEffect

Sử Dụng JSON Server và Cách Fetching Data Bằng useEffect


Ngày 5 Tháng 9 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu cách sử dụng JSON Server và Cách Fetching Data Bằng useEffect trong dự án React JS nhé.

Trước khi đi vào bài này thì bạn phải học xong bài Sử Dụng Function As Props và useEffect Trong React đã nha.

Sử Dụng JSON Server

JSON Server sẽ giúp chúng ta có thể tạo một fake rest API bằng cách sử dụng JSON. Mục đích chính của nó là giúp bạn có thể tương tác với dữ liệu nhanh chóng mà không cần phải tạo database từ đầu đến cuối.

Bước đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tạo một file là db.json trong thư mục database của lean-reactjs nha.

Create File db.json

Phần tiếp theo chúng ta sẽ thêm các dữ liệu cần thiết cho file db.json.

import data for db.json

Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng package json-server tạo một server mới với câu lệnh sau:

npx json-server --watch database/db.json --port 8000
  • --watch: Là câu lệnh xác định nơi dữ liệu cần lấy.
  • --port: Là cổng mà chúng ta muốn json-server chạy

Và để dễ hình dung thì bạn xem đoạn video sau nhé.

Fetching Data Bằng useEffect

Sau khi đã tạo được server thì phần tiếp theo chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ nó để sử dụng trong dự án React bằng phương thức useEffect.
Đầu tiên mình sẽ đi vào lấy dữ liệu của json server thông qua useEffect nhé.

Fetching Data Bằng useEffect

Như đoạn mã trên thì chúng ta sẽ có 3 bước:

  • Lấy dữ liệu từ JSON Server thông qua fetch('http://localhost:8000/blogs')
  • Bước tiếp theo là chuyển dữ liệu JSON sang Object Javascript bằng res.json()
  • Bước cuối cùng là thiết lập dữ liệu vào State blogs bằng setBlogs(data)

Do đã có dữ liệu từ json server nên chúng ta sẽ xoá các dữ liệu không cần thiết trong State Blog bằng cách đổi sang null như hình ảnh bên dưới nhé.

Set null for state blogs

Bước cuối cùng chúng ta sẽ thiết lập điều kiện là nếu có tồn tại dữ liệu từ blogs thì sẽ hiển thị Blogs template và ngược lại.

Set condition for blogs template

Và kết quả bạn xem video dưới đây nhé!

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn kiến thức về SON Server và Cách Fetching Data Bằng useEffect và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!