Tìm Hiểu Request Và Response Trong Nodejs

Tìm Hiểu Request Và Response Trong Nodejs


Ngày 21 Tháng 9 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu request và response object trong Nodejs và cách áp dụng chúng vào trong quá trình dự án phát triển website nha.

Nếu bạn muốn xem lại bài 1 thì truy cập ở đây nha.

Tìm Hiểu Về Request Trong Nodejs

Trong phương thức http.createServer sẽ có hai tham số chính là request và response. Request object là một nơi được dùng để lưu trữ thông tin yêu cầu(request) từ người dùng như meta data, url...

Để giúp bạn dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ đi vào lấy thông tin của request thông qua đoạn mã sau nha:

Request Object

Mình có một lưu ý là bất cứ khi nào bạn thêm một đoạn code trong NodeJs thì cần phải chạy lại server để nó nhận được thông tin nhé. (Để huỷ server đang chạy trong terminal thì bạn hãy nhấn Ctrl+C). Bây giờ bạn theo dõi video kết quả ở bên dưới nha:

Như bạn thấy thì chúng ta sẽ nhận được hai thông tin là:

  • / : Là địa chỉ URL
  • GET: Là Phương Thức Của request

Tìm Hiểu Về Response Trong Nodejs

Response object là các thông tin mà server trả về cho yêu cầu của người dùng như là text, trang HTML, JSON... Đầu tiên mình sẽ thiết lập loại dữ liệu mà chúng ta sẽ trả về cho user bằng phương thức setHeader thông qua đoạn mã sau nha:

Set Header

Như bạn thấy ở trên thì mình thiết lập kiểu dữ liệu trả về là text. Tiếp theo chúng ta sẽ xuất text ra ngoài màn hình của user bằng đoạn code sau:

Response Write

Với phương thức res.write cho phép bạn có thể ghi nội dung chữ để hiển thì ra ngoài màn hình. Còn res.end là thông báo kết thúc và truyền dữ liệu đến người dùng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem kết quả nha.Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách trả về các phần tử HTML thông qua request object bằng đoạn mã sau đây nhé:

res.setHeader('Content-Type', 'text/html');
res.write("<h1>Niem Vui Lap Trinh</h1>");
res.write("<h2>Hello World</h2>");
res.end();
 

Và kết quả bạn xem video bên dưới nha.

Trả Về Trang HTML Trong Response

Trong thực tế việc chúng ta phải ghi từng dòng HTML như ví dụ trên để response cho người dùng là không khả thi. Do đó trong phần này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để import trang HTML vào response để thuận tiện trong quá trình làm việc nhé.

Đầu tiên mình sẽ đi vào tạo một trang HTML cơ bản.

Create HTML Page

Tiếp theo chúng ta sẽ import và đọc file home.html thông qua module fs bằng đoạn mã sau nhé!

Import HTML Page In Nodejs

Ở đây mình sẽ giải thích một số bước trong đoạn code trên:

  • Đầu tiên chúng ta sẽ import module fs.(dùng để làm việc với file)
  • Đọc File home.html bằng fs.readFile().
  • Nếu thành công thì sẽ hiển thị nội dung của trang home.html cho người dùng. Còn nếu xảy ra lỗi thì sẽ hiển thị error trong console của server.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những kiến thức về request và response hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!